ข้าพเจ้า นางสาวศรสวรรค์ พันธ์ศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นวันที่ 4 ธันวาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปข้าวแต๋น” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ในภาคทฤษฏี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด และการทำข้าวแต๋น โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าให้มีความเข้มขนมากกว่าเดิม และการแปรรูปข้าวแต๋นให้มีสามารถทานง่าย มีรสชาติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น  เห็ดเป็นวัตถุดิบผู้คนนิยมนำมาบริโภคเนื่องจากมีสารอาหารมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีการนำเห็ดมาแปรรูปหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั้นก็คือข้าว นำมาแปรรูปเป็นข้าวแต๋น เป็นอาหารสำหรับทานเล่นได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนในชุมชนได้

ในช่วงเช้า เวลา 8.00 – 8.30 น. จะมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการอบรม

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ได้รับเกียรติจาก วิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดให้มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม และมาให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรการทำข้าวแต๋นรสชาติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้อบรมเข้าใจถึงการบวนการในการการปรับปรุงสูตรน้ำพริกเห็ดสูตรและการทำข้าวแต๋นแล้ว จึงได้เริ่มภาคปฏิบัติ โดยการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า

หลังจากทำน้ำพริกเสร็จแล้ว ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มแม่บ้านได้ร่วมกันทำข้าวแต๋นหลากรสต่อ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มแม่บ้านในตำบลบัวทองทำให้เข้าถึงผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมในนำมาเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น สร้างรายได้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในชุมชน

 

 

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู