หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว สุนิสา วันทุมมา ประเภทประชาชน AG02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 4 ธันวาคม ผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า” และ “การทำข้าวแต๋นหรรษา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง

08.30 น. อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรปรับปรุงน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า และการทำข้าวแต๋นหรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทอง โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการปรับสูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้าและให้ผู้อบรมและชาวบ้าน ได้ฝึกหัด ทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าได้ร่วมกันทำจนเสร็จ

♠สูตรน้ำพริกเห็ดสวรรค์นางฟ้า (สูตรปรัปปรุง)♠

เห็ดนางฟ้า 1000 กรัม
ปลาทู 400 กรัม
หอมเจียว 200 กรัม
กระเทียมเจียว 200 กรัม
พริกแห้ง 100 กรัม
เกลือ 20 กรัม
น้ำมะขามเปียก 20 กรัม
น้ำตาลปี๊บ 100 กรัม
น้ำมัน 30 กรัม

13.00 น. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้เรื่องการทำข้าวแต๋นหรรษา ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้วัตถุดิบที่นำมาปรุงนั้นสามารถหาได้ง่ายๆในชุมชนตำบลบัวทองเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ตัว เป็นการพัมนา และต่อยอดวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

♣สูตรข้าวแต๋นหรรษา♣

ข้าวเหนียวสุก 500 กรัม
น้ำแตงโม 220 กรัม
งาดำ 25 กรัม
น้ำตาลทราย 25 กรัม
เกลือ 5 กรัม
น้ำโรยหน้าข้าวแต๋น

น้ำตาลมะพร้าว 450 กรัม
น้ำตาลทราย 100 กรัม
เกลือ 5 กรัม

อื่นๆ

เมนู