ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา ภูหอม  ประเภท นักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่29 สิงหาคม พศ2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลบัวทอง พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบล ได้มีการจัดโครงการการอบรมการตลาดออนไลน์ขึ้นมา ณ ศาลากลางหมู่11 บ้านร่วมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ เราจะเน้นให้ความรู้และทักษะ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความคิดหลากหลายรูปแบบในการจัดจำหน่ายสินค้าและ ยังสามารถต่อยอดในการนำสิ้นค้าที่มีอยู่มาขายในตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และยังมีการสร้างร้านค้าบนออนไลน์บน Facebook  การสร้างโปรไฟล์การแนะนำสินค้า การสร้าง Content ขายสินค้า และการขายผลิตภัณฑ์บน Marketplace และการขายผลิตภัณฑ์บน Facebook Group

การขายออนไลน์มีทั้งข้อดีข้อเสีย ดังนี้

ข้อดีของตลาดออนไลน์

-ประหยัดงบ

-ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายได้

-ประหยัดเวลา สะวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อเสียของตลาดออนไลน์

-มีการแข่งขันกันสูง

 

 

อื่นๆ

เมนู