ข้าพเจ้า นางสาววิมล เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:AG02-(01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19(COVID-19)  เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจแพร่เชื้อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลายหรือฝอยละอองขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจที่เกิดจากการไอ จาม การพูดคุยโดยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา จมูก ปาก

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย โดยผู้ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มีอาการได้ตั้งแต่ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อยไม่รุนแรงจนถึงอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตอาการที่พบบ่อยคือ ไข้ ไอแห้งๆต่อเนื่องจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ท้องเสีย ตาแดง

เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ที่พิจารณานำมาใช้กับคนไทย ต้องเป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับคนไทย จึงจัดกิจกรรมเชิงรุก COVID WEEK รณรงค์การป้องกันโควิด-19และเชิญชวนประชาชนตำบลบัวทอง ที่มีอัตราความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป  ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำบลบัวทองอย่างทั่วถึงกัน

รูปภาพกิจกรรม

ลิงค์วิดีโอรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

Tags:

อื่นๆ

เมนู