ข้าพเจ้า นายมารุต  เนตรวิลา  ประเภท ประชาชน  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่  10 กรกฎาคม 2564 อาจารย์และทีมงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในท้องถิ่นในตำบล ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนและหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า  โดยวิทยากรที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

นวันที่   10-11 กรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

วัตถุดิบน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
 2. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
 3. กระเทียมเจียว 250 กรัม
 4. หอมแดงเจียว 250 กรัม
 5. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
 6. พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
 7. เกลือ 5 กรัม
 8. น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
 9. ผงปรุงรส 50 กรัม
 10. น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. ขั้นตอนแรกคือเตรียมวัตถุดิบและชั่งตวงวัตถุดิบแต่ละชนิด เตรียมเห็ดโดยการฉีดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ ฉีดใบมะกรูดเป็นชิ้น
 2. นำเห็ดที่ฉีกเป็นชิ้นมาคลุกผสมกับแป้งให้เข้ากัน จากนั้นนำเห็ดที่ผสมแป้งไปทอดในน้ำมันที่เดือดกำลังดี ทอดใบมะกรูด และตามด้วยทอดพริก
 3. จากนั้นนำพริกทอด ใบมะกรูดทอดและเห็ดทอด รวมทั้งวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆมาคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่คลุกเสร็จแล้วมาปั่นในเครื่องปั่น นำน้ำพริกที่ได้นำมาใส่ภาชนะตวงใสในปริมาณที่เท่ากัน

อื่นๆ

เมนู