ข้าพเจ้า นางสาว สุนิสา วันทุมมา ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02–(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 10 กรกฎาค ม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  การทำน้ำพริกเห็ดมีขั้นตอนต่างๆ สะอาดและดอกเห็ดที่สด ในน้ำพริกเห็ดนางฟ้าที่มีกลิ่นหอมของเห็ดนางฟ้า มีสรรพคุณในเรื่อง เจริญอาหาร ย่อยอาหาร รสชาติอร่อย สดเสมอ เนื่องจากไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บรักษาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน สามารถนำไปจำหน่ายในท่องตลาด โลกออนไลน์ และพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

กำหนดการ

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

วัตถุดิบน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
 2. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
 3. กระเทียมเจียว 250 กรัม
 4. หอมแดงเจียว 250 กรัม
 5. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
 6. พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
 7. เกลือ 5 กรัม
 8. น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
 9. ผงปรุงรส 50 กรัม
 10. น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

ขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์

 1. ขั้นตอนแรกคือเตรียมวัตถุดิบและชั่งตวงวัตถุดิบแต่ละชนิด เตรียมเห็ดโดยการฉีดเป็นชิ้นขนาดพอเหมาะ ฉีดใบมะกรูดเป็นชิ้น
 2. นำเห็ดที่ฉีกเป็นชิ้นมาคลุกผสมกับแป้งให้เข้ากัน จากนั้นนำเห็ดที่ผสมแป้งไปทอดในน้ำมันที่เดือดกำลังดี ทอดใบมะกรูด และตามด้วยทอดพริก
 3. จากนั้นนำพริกทอด ใบมะกรูดทอดและเห็ดทอด รวมทั้งวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆมาคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่คลุกเสร็จแล้วมาปั่นในเครื่องปั่น นำน้ำพริกที่ได้นำมาใส่ภาชนะตวงใสในปริมาณที่เท่ากัน

   

อื่นๆ

เมนู