1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภทนักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02–(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ณ วันที่ 10 กรกฎาค ม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการ

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

 

การทำน้ำพริกเห็ดมีขั้นตอนต่างๆ สะอาดและดอกเห็ดที่สด ในน้ำพริกเห็ดนางฟ้าที่มีกลิ่นหอมของเห็ดนางฟ้า มีสรรพคุณในเรื่อง เจริญอาหาร ย่อยอาหาร รสชาติอร่อย สดเสมอ เนื่องจากไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บรักษาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

(สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์)

 

เห็ดนางฟ้า 350 กรัม

แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม

กระเทียมเจียว 250 กรัม

หอมแดงเจียว 250 กรัม

พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม

พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม

เกลือ 5 กรัม

น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม

ผงปรุงรส 50 กรัม

น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

(….ขั้นตอนการผลิตน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์…)

 

ขั้นตอนที่ 1 นำเห็ดนางฟ้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย ขั้นตอนที่ 2 นำเห็ดนางฟ้ามาฉีกให้เป็นเส้น หลังจากนั้นนำเห็ดนางฟ้ามาคลุกเคล้ากับแป้ง พอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จ ให้นำเห็ดนางฟ้าที่เราคลุกเคล้ากับแป้งลงไปทอดในกระทะตั้งไฟพอประมาณทอดจนเหลืองแล้วพักทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน

 

ขั้นตอนที่ 2 นำใบมะกรูดที่ทำความสะอาดแล้วมาฉีกแล้วนำไปทอดในกระทะจนมีความหอมและกรอบ

 

ขั้นตอนที่ 3 นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ตั้งแต่ข้างต้นมาผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้พอละเอียด

 

ขั้นตอนที่ 4 พอปั่นเสร็จแล้วให้นำมาทำการชั่งตวงเพื่อใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้น

 

อื่นๆ

เมนู