1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา ภูหอม ประเภทนักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่  10 กรกฎาค ม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

การทำน้ำพริกเห็ดมีขั้นตอนต่างๆ สะอาดและดอกเห็ดที่สด ในน้ำพริกเห็ดนางฟ้าที่มีกลิ่นหอมของเห็ดนางฟ้า มีสรรพคุณในเรื่อง เจริญอาหาร ย่อยอาหาร รสชาติอร่อย สดเสมอ เนื่องจากไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บรักษาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย

 

(สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์)

 1. เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
 2. แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
 3. กระเทียมเจียว 250 กรัม
 4. หอมแดงเจียว 250 กรัม
 5. พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
 6. พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
 7. เกลือ 5 กรัม
 8. น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
 9. ผงปรุงรส 50 กรัม
 10. น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร

(….ขั้นตอนการผลิตน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสวรรค์…)

ขั้นตอนที่ 1 นำเห็ดนางฟ้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย ขั้นตอนที่ 2 นำเห็ดนางฟ้ามาฉีกให้เป็นเส้น หลังจากนั้นนำเห็ดนางฟ้ามาคลุกเคล้ากับแป้ง พอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จ ให้นำเห็ดนางฟ้าที่เราคลุกเคล้ากับแป้งลงไปทอดในกระทะตั้งไฟพอประมาณทอดจนเหลืองแล้วพักทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน

ขั้นตอนที่ 2 นำใบมะกรูดที่ทำความสะอาดแล้วมาฉีกแล้วนำไปทอดในกระทะจนมีความหอมและกรอบ 

ขั้นตอนที่ 3 นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ตั้งแต่ข้างต้นมาผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นให้พอละเอียด 

ขั้นตอนที่ 4 พอปั่นเสร็จแล้วให้นำมาทำการชั่งตวงเพื่อใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู