ข้าพเจ้า นายเฉลิมวุฒิ โพนทัน  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ่พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การทอลายผ้าพระราชทาน“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แบบประยุกต์ และศึกษากระบวนการทอเสื่อกก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิก

อื่นๆ

เมนู