ข้าพเจ้า นาย สุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภท นักศึกษา  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนนี้ ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทอง และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อ “กิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน และได้ลงพื้นที่สอบถามประสบการณ์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู