ข้าพเจ้า นางสาว สุนิสา วันทุมมา ประเภท ประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้เห็นว่าคนในชุมชุนมีชีวิตความเป็นยู่ คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักรสาน การทอเสื่อกก และทำอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง และยังอาชีพเสริมต่างๆมีวัดบ้านรุ่นตะวันออก เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีนักท่องเที่ยวมากมาย มาเที่ยวแวะชม กราบไหว้บูชาสักการะขอพร หลวงพ่อทันใจ และยังมีคาเฟ่อะตอมที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาตำบลบัวทอง ห้ามพลาด ร้านคาเฟ่ร้านอะตอม เป็นร้านที่มีเมนูมากมายไห้เลือกหลากหลาย และมีสถานที่ถ่ายรูปสวยงาม

อื่นๆ

เมนู