ข้าพเจ้า นางสาว สุพัตรา วันทุมมา ประเภท ประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้เห็นว่าคนในชุมชุนมีชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชาวบ้าน ผู้คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม

   

และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัดบ้านรุ่นตะวันออก เป็นวัดที่ที่มีเสียงมากในตำบลบัวทอง มีนักท่องเที่ยว เข้าไปกราบไว้สักการะ บูชาขอพรหลวงพ่อทันใจมากมาย และยังมีคาเฟ่ ที่สวยงามประจำตำบัวทอง ชื่อร้านว่าคาเฟ่อะตอม สายคาเฟ่ห้ามพลาด และมีร้านก๋วยเตี๋ยว20บาท เป็นร้านที่ถูกสะอาด ถูกปากในราคาที่พิเศษมากอื่นๆ

เมนู