ข้าพเจ้านายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ 11 ของปีนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่มีประเพณีสำคัญๆมากมาย มีทั้งงานทอดกฐิน งานลอยกระทง ซึ่งเป็นงานสำคัญๆทั้งนั้น ในเดือนนี้ทางมหาวิทยาลัยของกระผมนั้นได้ทั้งการเรียนการสอนโดยสลับเป็นแบบออนไซด์และออนไลน์ และในเมื่อทางมหาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซด์ได้แล้ว สิ่งที่ตามมานั้นก็คือกิจกรรม ซึ่งกระผมนั้นเป็นกรรมการขององค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทายาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้กระผมและทีมงานองค์การบริหารนักศึกษานั้น ไม่ค่อยมีเวลาในการช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่านในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมในเดือนนี้มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานลอยกระทง งานไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดและใช้เวลาเตรียมงานนานที่สุดก็ว่าได้ ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาเตรียมประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางเรานั้นมีเวลาในการเตรียมงานเพียงแค่ 5 วันเท่านั้น จึงทำให้ทางกระผมและทำงานนั้นต้องเร่งงานอย่างสุดความสามารถ และงานของทางU2Tกระผมนั้นก็ทำอย่างสุดความสามารถเช่นกัน เมื่อว่างเว้นจากการเตรียมงานกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยแล้ว กระผมนั้นก็จะมานั่งกรอกข้อมูลช่วยผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ อย่างเต็มที่เท่าที่กระผมนั้นช่วยได้

Tags:

อื่นๆ

เมนู