ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02)ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดำเนินงานลงพื้นที่ ร้านกนกศิลป์ไหมไทย บ้านหนองหว้า หมู่11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 08.00-16.00

ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ร้านกนกศิลป์ไหมไทย บ้านหนองหว้า  ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์       จ.บุรีรัมย์  เพื่อทำการเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม เจ้าของร้านคือนายธงชัย ลุ่มนอก ได้ทำการจดทะเบียนขออนุญาตในการทำธุรกิจการค้าผ้าไหมโดยตรง

ผ้าไหมแต่ละผืนกว่าจะทอได้มาเป็นผืน ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน ซึ่งแบ่งการเลี้ยงตัวหม่อนออกเป็น 3 ระยะดังนี้

-ระยะฟักออกจากไข่  ใช้เวลา 1สัปดาห์

-ระยะเลี้ยงตัวหม่อน ใช้เวลา 2 สัปดาห์

-ระยะฟักเป็นรังไหม ใช้เวลา 1 สัปดาห์ครึ่ง

หลังจากฟักตัวเป็นรังไหมก็จะนำรังไหมเข้าสู่กรรมวิธีสาวไหมให้เป็นเส้นและนำเส้นไหมเข้าสู่กรรมวิธีการย้อมสี พร้อมการมัดหมี่ตามลายที่กำหนดและเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าไหม ซึ่งลายผ้าไหมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ จ.บุรีรัมย์ คือ ลายบันไดสวรรค์

ตัวอย่างชื่อลายผ้าไหมที่ทำรายได้สูง

– ผ้าซิ่นตีนแดงลายพญานาคลงทอง ราคา4,500-10,000

– ผ้าซิ่นตีนแดงลายบันได่สวรรค์      ราคา3,500-4,000

– ผ้าซิ่นตีนแดงลายหงส์ลงทอง        ราคา3,300-3,800

– ผ้าซิ่นตีนแดงลายนกยูงลงทอง       ราคา3,300-3,800

– ผ้าซิ่นตีนแดงลายนกลงทอง          ราคา3,300-3,800

การลงทองผ้าไหม คือ การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ธรรมดาทำให้ลายมีความโดดเด่น ซึ่งใช้ทองคำเปลวบดละเอียดผสมกาวยางพาราเคมีแบบดี ซึ่งราคาทองอยู่ที่กิโลละ1,000บาท และการลงทองแต่ละครั้งนั้น ใช้เวลา 1 ผืน ต่อ 1 วัน ราคาผืนละ 700 บาท

           

 

                       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู