ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

  • ลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญของหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะเอามารีวิวถึงความสำคัญและความสวยงามของสถานที่นั้นๆ
  • และเก็บข้อมูลของสินค้าที่มีขายในชุมชนเพื่อต่อยอดพัฒนาต่อไป

วิดีโอการลงพื้นที่ กิจกรรม

อื่นๆ

เมนู