ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฏิบัติการการทำงานลงพื้นที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน

มาตรการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น

  • ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า เมื่อต้องออกจากบ้าน
  • ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
  • ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  • ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • กินอาหารปรุงสุกใหม่ ควรแยกสำรับอาหาร
  • แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
  • เมื่อกลับถึงบ้าน ควรรีบอาบน้ำทันที

เนื่องจากมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อชาติ จึงได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเรื่องของการได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความรู้และให้คนทั่วได้ข้อมูลจากคนที่เคยฉีดวัคซีนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

   

   

   

อื่นๆ

เมนู