ข้าพเจ้านายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมผู้ปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบตำบลนาโพธิ์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเรียบ ทีมผู้นำชุมชน และทีม อสม. ประจำหมู่บ้าน ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น ในวันที่ 22 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ณ หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 การจัดกิจกรรมจัดที่ศาลากลางหมู่บ้าน ซึ่งคนในชุมชนได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ภายในงานนอกจากจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยังมีการมอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 เพิ่มเติม รวมถึงการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคภายในหมู่บ้าน

ณ หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 การจัดกิจกรรมจัดที่โรงเรียนวัดท่าเรียบ ภายในงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการจัดการประชุมผู้ปกครองของทางโรงเรียน ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการมอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 เพิ่มเติม ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

การจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ได้มีการมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู