สวัสดี เดือนมิถุนายนค่ะ เดือนที่ 6 ของปี ผ่านมาครึ่งปีแล้วสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายเลย ส่วนตัวของนักศึกษาเปิดเทอมก็ต้องเรียนออนไลน์ และการทำงานประสานงานแบบออนไลน์ เดือนนี้มีกิจกรรมที่ค่อยข้างเยอะ และมีการประชุมหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยเรื่องการดำเนินกิจกรรมในเดือนนี้ จากบทความเดือนที่แล้วที่เขียนถึงการเลือกหมู่บ้านในการลงพื้นที่ ตอนนี้ก็คัดเลือกไว้สามหมู่บ้านแล้ว แต่เดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานของตำบลนาโพธ์ก็มีการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม

                 

เริ่มต้นวันทำงานวันแรกของเดือนวันที่ 1 มิถุนายน และเริ่มต้นวันเปิดเทอมของนักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ เดือนนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาได้เปลี่ยนแปลงเวลาในการลงเวลางานเป็น วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เหมือนเดิมแล้วตัวของข้าพเจ้าเองที่ต้องปรับตัวต่อไป

การปฏิบัติงานที่ผ่านมาทางอาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติได้ประชุมหารือกัน วันที่ 23 พ.ค. 2564 ผ่านทางออนไลน์การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโควิด 19 และกิจกรรมปลูกป่าซึ่งผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดกิจกรรมปลูกป่าที่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมมา กิจกรรมผ่านไปด้วยดีซ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

อื่นๆ

เมนู