ตุ๊กตาพวงกุนแจจากเศษผ้าไหม เป็นผลงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มีคุณพ่อทองสุข-คุณแม่สาคร ทองตัน เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  ตุ๊กตากุนแจจากเศษผ้าไหม  เป็นการผลิตสินค้าในรูปแบบภายในครัวเรือน จากแต่ก่อนเคยเป็นกลุุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนแต่ไม่มีผู้คน   และไม่มีสมาชิกทำต่อจึงยกเลิก และกลับมาทำแค่ภายในครัวเรือน

 

 

               

 

ปัจจุบันมีเพียงแค่ 1 ครอบครัวที่ทำการผลิตตุ๊กตากุนแจจากเศษผ้าไหม และราคาของตุ๊กตาของแต่ละตัวจะแตกต่างกันออกไป เนื่องด้วยจากขนาดที่ไม่เท่ากัน ราคาจึงแตกต่างกัน

 

                      

 

 

อื่นๆ

เมนู