ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สวัสดี เดือนมิถุนายน ปี 2564 เดือนที่ 6 ของปี ผ่านมาครึ่งปีแล้วสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ยังไม่คลี่คลายเลย ส่วนตัวของนักศึกษาเปิดเทอมก็ต้องเรียนออนไลน์ และการทำงานประสานงานแบบออนไลน์ เดือนนี้มีกิจกรรมที่ค่อยข้างเยอะ และมีการประชุมหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยเรื่องการดำเนินกิจกรรมในเดือนนี้ จากบทความเดือนที่แล้วที่เขียนถึงการเลือกหมู่บ้านในการลงพื้นที่ ตอนนี้ก็คัดเลือกไว้สามหมู่บ้านแล้ว แต่เดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานของตำบลนาโพธ์ก็มีการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม

เริ่มต้นวันทำงานวันแรกของเดือนวันที่ 1 มิถุนายน และเดือนนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เปลี่ยนแปลงเวลาในการลงเวลางานเป็น วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ การปฏิบัติงานที่ผ่านมาทางอาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติได้ประชุมหารือกัน วันที่ 23 พ.ค. 2564 ผ่านทางออนไลน์การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโควิด 19 และกิจกรรมปลูกป่าซึ่งผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้

จัดกิจกรรมปลูกป่าที่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมมา กิจกรรมผ่านไปด้วยดีซ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

สามารถรับชม( วิดีโอเผยแพร่ )

 

อื่นๆ

เมนู