1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ 2564

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ 2564

ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

การทำงานในครั้งนี้ในช่วงของการทำงานเดือนนี้อยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ทำให้ตัวของข้าพเจ้าได้เห็นถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านใน ตำบลนาโพธิ์ทั้ง 14 หมู่ ส่วนใหญ่ ต.นาโพธิ์มีการทอผ้าไหมและส่งขายให้ทางร้านแต่มีเสียงสะท้อนความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้านว่าต้องการตลาดในการส่งออกผ้าไหม

ส่วนในเรื่องของการเกษตรจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรค่อนข้างขาดแคลนน้ำทำเกษตรทำให้ขาดทุนจากการทำการเกษตรเป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจากการวิเคราะห์ดูจะไม่มีสิ่งที่โดดเด่นแต่ชาวบ้านก็ได้สร้างสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากอาชีพทอผ้าไหมคือ อาชีพตีมีดโบราณของชาวบ้านหนองต่อยังคงวัฒนธรรมการตีมีดโบราณไว้ จากการพูดคุยกับผู้ลงพื้นที่บ้านหนองต่อทราบว่ามีการส่งมีดขายเป็นจำนวนมากจนผลิตไม่ทันเพราะใช้แรงงานคนในการผลิตจึงมีความต้องการเครื่องมือที่ทุ้นแรงเพื่อมาช่วยในการผลิต

การทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเพราะตัวของข้าพเจ้าประเภทผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาไม่ได้ลงพื้นที่ไปเห็นสถานที่จริงไม่ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชาวตำบลนาโพธิ์จึงรับรู้ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นอีกทั้งต้องร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรตัวของข้าพเจ้าจึงต้องพยายามใช้ความเข้าใจให้มากเพื่อให้มองเห็นภาพโดยรวม เดือนนี้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

Tags:

อื่นๆ

เมนู