1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564

        การทำงานที่ผ่านมาครึ่งปีหลังแล้วการทำงานยังคงมีการประชุมออนไลน์ทํางานออนไลน์และWork From Homeเนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 ที่ระบาดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและยังไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลง

        กระผมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษานอกจากจะต้องทำงานออนไลน์แล้วยังต้องทำการเรียนออนไลน์อีกด้วย บางวันอาจลืมออกจากระบบการทำงานเพราะมัวทำงานเพื่อส่งอาจารย์ สถานการณ์ช่วงนี้ของกระผมตั้งแต่เปิดเรียนมาจึงกลายเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวอย่างมาก แม้กระผมจะตั้งเวลาไว้แล้วก็ตามกระผมก็มักจะลืมตลอด 

        ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์ประจำหลักสูตรก็มีการแจ้งงานและแจ้งหน้าที่ประจำเดือนในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์โดยแต่ละคนมีหน้าที่และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่างกันผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่มมีแพลนต้องลงพื้นที่เพื่อชุนชมชาวบ้านขมิ้น แต่ต้องเลื่อนไปเนื่องจากในอำเภอนาโพธิ์นั้นมีผู้ที่เชื่อในพื้นที่ของอำเภอ คือตำบลบ้านดู่ และพบผู้ติดเชื่อในตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ทางอำเภอนาโพธิ์จึงมีการปิดตลาดและตรวจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทั้งหมด ทำให้พื้นที่ตำบลนาโพธิ์ต้องงดกิจกรรมทั้งหมด ทางผู้ทำงานและอาจารณ์จึงต้องประชุมกันเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

       และสุดท้ายทางผู้ทำงานทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้ ทางเรานั้นได้จัดทำเพจ ที่นี่นาโพธิ์ เพื่อเป็นสื่อข่าวสารให้กับพี่น้องในตำบลนาโพธิ์ไม่น้อยก็มาก ดังนั้นกระผมอยากให้ทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้ได้รักษาสุขภาพของท่าน ดูแลตัวเองให้ดี ล้างมือบ่อยๆ ภาวนาของให้ทุกท่านได้รับวัคซีนกันไวๆ นะครับ ปลอดภัยจากโรค covid-19 ทุกคนนะครับ

Tags:

อื่นๆ

เมนู