1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2564

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ 2564

        การทำงานในช่วงนี้ไม่สามารถทำอะไรได้มากอย่างครึ่งปีก่อน สาเหตุคือการระบาดของเชื้อcovid-19นั้นหนักมาก และยังไม่มีวี่แววว่าการระบาดของเชื้อcovid-19จะลดน้อยลงเลย

กระผมนายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้นั้นเริ่มจากกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันสายพันธุ์ไวรัส covid-19 และการช่วยเหลืออาหารบ้านบ้านขมิ้นหมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์

และมีการประชุมการปฏิบัติงานผ่านออนไลน์ และอบรมการใช้ระบบ การเข้างานและออกงานในเว็บไซต์ผ่านทางMicrosoft Teams

Tags:

อื่นๆ

เมนู