ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดูการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม ของชาวบ้านหมู่ 14 บ้านหนองถนนกลาง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ตุ๊กตาพวงกุนแจจากเศษผ้าไหม เป็นผลงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มีคุณพ่อทองสุข-คุณแม่สาคร ทองตัน เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

 

                 

ตุ๊กตากุนแจจากเศษผ้าไหม เป็นการผลิตสินค้าในรูปแบบภายในครัวเรือน จากแต่ก่อนเคยเป็นกลุุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนแต่ไม่มีผู้คน และไม่มีสมาชิกทำต่อจึงยกเลิก และกลับมาทำแค่ภายในครัวเรือน ปัจจุบันมีเพียงแค่ 1 ครอบครัวที่ทำการผลิตตุ๊กตากุญแจจากเศษผ้าไหม

                        

 

อื่นๆ

เมนู