บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

พฤษภาคม 2564 เดือนของการปิดภาคเรียนของนักศึกษามีการทำงานหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมอย่างแรกเลยคือการลงเวลาปฏิบัติงานจากที่ตัวของข้าพเจ้าเองได้ลงเวลาปฏิบัติงานแค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แต่พอเข้าช่วงทำงานในระยะเวลาปิดเทอมก็ได้รับการแจ้งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าให้ผู้ทำงานประเภทนักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับตัวใหม่เพื่อความชินในการลงเวลาปฏิบัติงาน

ถึง เดือน เมษายน – พฤษภาคมจะเป็นช่วงปิดเทอมก็จริง อาจมีผลดีต่อการทำงานจะได้ลงพื้นที่ง่ายขึ้น แต่ไม่เลยเมื่อโรคระบาดโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้การทำงานเป็นไปในทางที่ยากส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ทำงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องประสานง่ายผ่านทางออนไลน์ ประชุมงานผ่าน Google meet และตัวของข้าพเจ้าเองก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสังคม

จากที่กล่าวมาทั้งหมดยังไม่เอ่ยถึงการทำงานอย่างจริงจังเลย 55+ที่จริงการทำงานเดือนนี้ของข้าพเจ้าคือ การเก็บข้อมูลลงในระบบของโครงการ ภาระงานอีกอย่างหนึ่งของเดือนนี้คือการเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นตัวของข้าพเจ้าและทีมผู้ทำงานประชุมกันผ่านทาง Google meet เพื่อเลือกหมู่บ้านที่น่าสนใจไปนำเสนออาจารย์ประจำหลักสูตร ตอนนี้กลุ่มผู้ทำงานเลือกไว้หลายหมู่บ้านมากเลยค่ะนตำบลนาโพธิ์ แต่ขออุ๊บ ไว้ก่อนนะคะ เอาเป็นว่ามาติดตามบทความบันทึกการทำงานเดือนหน้านะคะว่าพวกเราจะเลือกหมู่บ้านไหนจะเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือภูมิปัญญาในด้านใด

https://www.youtube.com/watch?v=9qCkEoVgaLQ

อื่นๆ

เมนู