ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด 19 ยังรุนแรง กระผมและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ของ ต . นาโพธิ์ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการทำงานประจำเดือนกรกฏาคม ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจ ที่นี่นาโพธิ์  และได้แจกเจลล้างมือ พร้อมได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องในชุมชน

 

วันที่ 22 – 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้ปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบตำบลนาโพธิ์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล (แปลโดย SDL Inc สำหรับวัตถุประสงค์ทางการให้ข้อมูลเท่านั้น ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ)

อาการทั่วไปมีดังนี้
-มีไข้
-ไอแห้ง
-อ่อนเพลีย
อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้
-ปวดเมื่อยเนื้อตัว
-เจ็บคอ
-ท้องเสีย
-ตาแดง
-ปวดศีรษะ
-สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
-มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี
อาการรุนแรงมีดังนี้
-หายใจลำบากหรือหายใจถี่
-เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
-สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

 

 

อื่นๆ

เมนู