AG02-(02) รายงานลประจำเดือนกรกฎาคม ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วย ณ ตอนนี้ เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเข้าขั้นรุนแรงของอำเภอนาโพธิ์  ทำให้อำเภอนาโพธิ์จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนไม่ได้เลย ตอนนี้ทีมงานโครงการก็ต้องทำงานแข่งกับเวลา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้การติดต่อสื่อสารการประสานงานค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากต้องทำงานแบบ Work From Home เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ทางทีมงานในโครงการก็ไม่ได้นิ่งเฉย คิดหาแนวทางต่างๆอยู่ตลลอดเวลา จัดตารางในการประชุมออนไลน์ พูดคุยผ่าน Google Meet สม่ำเสมอ เพื่อปรึกษาโครงการและพัฒนาโครงการต่อไปเรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู