ข้าพเจ้านางสาววรรณธิดา จันทรา ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาชีพเสริมในชุมชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง   หลังจากประกอบอาชีพหลักเสร็จแล้ว  ในชุมชนแต่ละครัวเรือนก็จะมีอาชีพเสริมที่แตกต่างกันออกไป ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  บางครัวเรือนก็จะมีอาชีพ เช่น  ปลูกผัก  ทอผ้าไหม  ค้าขาย  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป   และมีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่ง   คือการทำผักกาดดอง   เป็นที่น่าสนใจของคนในชุมชน  เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมาก   จากการสอบถามจากชาวบ้านที่ทำกันในครัวเรือน   คือเป็นอาชีพที่ใครก็สามารถทำได้   เพราะเป็นอาชีพที่มีกำไรพอสมควร   และประหยัดค่าวัสดุที่ใช้ทำ   และเหมาะสมในครัวเรือน   การทำผักกาดดองถือว่าเป็นอาชีพคนไทยในแต่ละจังหวัด  แต่ละอำเภอ แต่ละหมู่บ้าน  แม้แต่ในครัวเรือน ก็มีความสนใจ

จากการสอบถามการทำผักกาดดองของชาวบ้านหมู่ที่ 12  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับความสนใจในชุมชน  เป็นสินค้าที่ค้าขายในหมู่บ้าน   และหมู่บ้านใกล้เคียง

เพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู   สะดวกและง่ายในการทำเป็นอาหาร  ที่สำคัญคือราคาไม่แพง

วัสดุในการทำผักกาดดอง

 1. ผักกาดเขียว
 2. น้ำตาลหรือ น้ำอ้อย
 3. เกลือ
 4. น้ำ
 5. ถัง ใส่ น้ำ

ขั้นตอนการทำผักกาดดอง

 1. นำผักกาดเขียวไปล้างให้สะอาด ตัดด้านออกจากลำต้น
 2. นำไปตากแดด 1 แดด
 3. นำผักที่ตากแดดไปล้างให้สะอาดอีกครั้ง
 4. นำไปแช่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ในถัง ให้น้ำเกลือท่วมผักกาด แล้วปิดฝา เก็บไว้ 1 คืน
 5. นำน้ำตาลที่เตรียมไว้ไปเคี้ยวกับน้ำตนได้ที่จากนั้นยกลงให้เย็น
 6. นำผักกาดที่แช่เกลือไว้แยกใส่ภาชนะ เก็บน้ำเกลือที่แช่ผักกาดดองไว้ครึ่งหนึ่ง  นอกนั้นเททิ้ง
 7. นำน้ำตาลที่เตรียมไว้มาเทปนกับน้ำเกลือที่เก็บไว้ เสร็จแล้วนำผักกาดใส่ลงไปและกดให้น้ำท่วม ปิดฝาให้สนิท  แข่ไว้ 3- 5 วัน

การทำผักกาดดองเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนที่เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเป็นอาชีพที่ทำง่าย และใช้เวลาน้อย ก็จะได้ผักกาดดองที่อร่อย  สะอาด  ปลอดภัย  ไม่มีสารเจือปน  เหมาะสำหรับวืถีชีวิตในชุมชน

             

อื่นๆ

เมนู