อุโบสถวัดท่าเรียบ

ประวัติวัดท่าเรียบ 

วัดท่าเรียบ เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่5 เมษายน พ.ศ. 2425 และสร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2426 บริเวณการก่อสร้างวัด โดยรอบ จะเป็นพื้นที่ราบติดกับทางลงท่าน้ำที่ชาวบ้านหนองหว้าใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและวัด และเหตุนี้ จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า  วัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบมีจ้าอาวาสมาทั้งหมด 4 รูป

1.หลวงพ่อไผ่

2.หลวงพ่อรอด

4.พระปลัดศุภริด  ฐานงฺกโร (เจ้าอาวาสปัจจุบัน)

 

ประวัติการก่อสร้างอุโบสถวัดท่าเรียบ

อุโบสถวัดท่าเรียบก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2442 โดยผู้นำในครั้งนั้นคือ พระใบฎีกา จุ่น หรือหลวงพ่อจุ่น โดยการว่าจ้างช่างชาวแกวที่อพยพมาจากเวียดนาม โดยการสร้างในครั้งนั้นได้มีการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของชาวบ้านช่วยช่างชาวแกวจนสำเร็จ

ลักษณะอาคารและลักษณะสถาปัตยกรรม

อุโบสถวัดท่าเรียบ เป็นอุโบสถทึบ 3 ห้อง มีระเบียงล้อมรอบด้านนอก มีมุกหน้าและเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้อง ผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 เมตร หรือ 1 ช่วงเสา ยาว4.15 เมตร มุขกว้าว 5.10 เมตร ยาว 9.20 เมตร  ฐานยกสูงกว่าระดับดิน มีบันไดขึ้นด้านหน้า 9 ขั้น  ตัวอุโบสถสร้างด้วยเสาคานก่อผนังอิฐฉาบปูน ภายในฉาบทับเสาไม้และภายนอกฉาบปูนทับเสาไม้ หลังคาเป็นทรงปั้นหยา 2 ชั้นซ้อน ส่วนเชิงชายทำจากดีบุกแกะลาย ผนังด้านนอกมีการเขียนลายพระเวสสันดรชาดกและลายสัตว์ป่า

             

             

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู