โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประเภทนักศึกษา

ความเป็นมาของผ้าไหมร้านกนกศิลป์ผ้าไหมไทย ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอเกี่ยวกับความเป็นมาของร้านผ้าไหมกนกศิลป์ผ้าไหมไทย: https://www.youtube.com/watch?v=OtLIOvbNtnI&ab_channel=U2TBRU

 

อื่นๆ

เมนู