ข้าพเจ้านางสาววรรณธิดา จันทรา ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรคเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเคยพบในมนุษย์เป็นครั้งแรก ปลายปี 2562 เชื้อติดต่อจากคนสู่คน ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจาม ละอองฝอยเหล่านี้สามารถเข้ากระจายเข้าไปทางปากในอากาศประมาณ 1 เมตรและตกลงบนพื้นอย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลในการป้องกันเชื้อโรค ยังไม่มีข้อมูลว่าโรคไวรัสโควิช 19 จะอยู่ในพื้นผิวมนุษย์หรือในระบบหายใจมนุษย์ได้นานแค่ไหน จงทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงผู้ติดเชื้อโควิค 19

เราควรดูแลและร่างกายของเรา มือเป็นอวัยวะที่ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่าย เราควรหลีกเลี่ยงในการสัมผัสต่างๆพามาสู่ตัวเรา เราควรหลีกเลี่ยงในการใช้มือสัมผัสมาสู่จมูกหรือปากเมื่อไอหรือจามควรปิดแมส

วิธีป้องกัน covid-19 คือการทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยน้ำเปล่าและสบู่จะช่วยกำจัดไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ในมือของเราได้เมื่อเราออกไปข้างนอกที่มีคนจำนวนมากเราควรใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกและหลีกเลี่ยงการอยู่ที่สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีคนติดไวรัสโคโรน่าเราควรแยกคนที่ติดเชื้อออกเพื่อป้องกันการระบาด

                               

ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันเชื้อโรค

1.สวมแมส

2 ล้างมือ

3. เว้นระยะห่าง

อื่นๆ

เมนู