ข้าพเจ้านาย ดุสิต บุผาโต ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนตุลาคม 2564 ก็ยังเป็นเดือนที่ทุกคนต่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง สำหรับการทำงานเดือนนี้มุ่งเน้นหาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อทำการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย ให้สังคมภายนอกได้รู้จักกับอัตลักษณ์เด่นของแต่ละชุมชนใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในความรับผิดชอบของกระผม ขอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของ ชุมชนบ้านหนองต่อ และชุมชนบ้านโศกกะฐินดังนี้

หมู่บ้านหนองต่อหมู่ที่7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                         

ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของอำเภอนาโพธิ์ กับบ้านหนองต่อชุมชนแห่งการตีมีด ตีเสียม ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ถูกถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนเป็นอัตลักษณ์เด่น ทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงด้านการตีมีดคุณภาพสูง ที่ประทับใจลูกค้าที่เคยซื้อไปใช้แล้วต้องบอกต่อเพราะคุณภาพที่ดีเยี่ยมนั่นเอง

หากจะพูดถึงชุมชนตีมีดแห่งอำเภอนาโพธิ์ คงไม่มีใครไม่รู้จักชุมชนบ้านหนองต่อที่ขึ้นชื่อด้านการตีมีด ตีเสียม ซึ่งอยากเชิญชวนทุกท่านที่อยากศึกษาหาความรู้การตีมีด ตีเสียมแบบดั้งเดิมที่มาจากฝีมือล้วน ๆ ซึ่งหากท่านจะมาชมวิถีชีวิตชุมชนการตีมีด ให้มาในช่วงเช้า เริ่มจาก 7.00 น.-12.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตีมีดจะรวมตัวกันตีมีด ตีเสียม ซึ่งต้องอาศัยฝีมือล้วน ๆ เพราะไม่มีเครื่องจักรช่วยในการตีเหล็กเลย ทุกขั้นตอนใช้แรงงานคนทั้งหมด  หากจะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจคนตีมีด ท่านจะได้เห็นถึง ความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งในการทำงาน โดยการตีเหล็กแต่ละครั้งจะใช้คนตีถึงสามคน และคนคอยจับเหล็กหนึ่งคน ชวนลูกหลานมาเยี่ยมชมว่ากว่าจะได้มีดมาใช้แต่ละเล่ม เขาทำกันยังไง และบอกได้เลยว่าราคามีดเสียมที่นี่ถือว่าราคาไม่แพงเลยกับงาน แฮนด์เมด ที่ถูกทำขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนสามสี่คนให้รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อให้ได้งานฝีมือ กลายมาเป็นมีดเสียมคุณภาพสูงให้ทุกคนได้ใช้ ถือว่าเป็นการบรรจงสร้างสรรค์งานมีดเสียมคุณภาพที่ทรงคุณค่า ให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชม เพื่อให้งานตีมีดคุณภาพยังคงอยู่สืบไปกับชุมชนบ้านหนองต่อแห่งนี้สืบไป

ภาพตัวอย่างการตีมีด หากอยากได้บรรยากาศการตีมีดในวิถีชุมชน ต้องมาเที่ยวบ้านหนองต่อครับ

หมู่บ้านโศกกะฐินหมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ขอแนะนำคือ หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่า หมู่บ้านปลูกผัก นั่นก็คือบ้านโศกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาก็จะปลูกผัก ไว้อยู่ไว้กิน และทำเป็นอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง มีโรงปุ๋ย ทำปุ๋ยใช้เอง มีผู้คน กลุ่ม คณะดูงาน จากต่างพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการปลูกผักแทบทุกหลังคาเรือนของคนในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านโศกกะฐินสามารถสร้างอัตลักษณ์เด่นให้กับหมู่บ้านตนเอง โดยผู้คนส่วนใหญ่ในระแวกนี้ จะเรียกหมู่บ้านปลูกผัก ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานบวช งานแต่ง หากจะหาซื้อผักไปใช้ในงาน ทุกคนจะคิดถึงหมู่บ้านโศกกะฐินเป็นอันดับแรก ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน และการทำการปลูกผักอย่างจริงจังนี้เองจึงทำให้มีหลายหน่วยงานจากภาครัฐ เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หากท่านใดสนใจศึกษาดูงาน พาลูกหลานมาเยี่ยมชมการปลูกผัก มาท่องเที่ยวสวนผัก บ้านโศกกะฐินก็ยินดีต้อนรับทุกวัน คิดจะซื้อผักไปใช้ในงานต่าง ๆ ท่านจะได้ในราคาถูก สดจากไร่ใหม่จากสวน อย่าลืมมาเที่ยวอุดหนุน ผักของชาวบ้านโศกกะฐินกันนะครับ

ภาพตัวอย่างแปลงผัก หากอยากได้บรรยากาศการสวนผักในวิถีชุมชน ต้องมาเที่ยวบ้านโศกกะฐินครับ

อื่นๆ

เมนู