ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานการณ์โควิด แก่ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

          

ในการทำกิจกรรมได้มีการสาธิตวิธีและขั้นตอนให้กับคนในชุมชนได้ทำเจลแอลกอฮอล์ร่วมกัน โดยขั้นตอนและส่วนผสมของการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีดังต่อไปนี้

ส่วนผสม 

 1. เอธิลแอลกอฮอล์ 99% 3 ลิตร
 2. Carbopol 15 กรัม
 3. TEA 8 กรัม
 4. น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์
 5. กรีเซอลีน 15 ซีซี
 6. น้ำสะอาด 1 ลิตร

ขั้นตอนวิธีการทำ

 1. นำน้ำสะอาด 800 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วค่อยๆ โรย Carbopol กระจายให้ทั่วและคนประมาณ 5 นาที และพักไว้ครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นให้กลับมาคนซ้ำจนครบ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่า Carbopol จะละลายกับน้ำ เพิ่มเติม หากมีเครื่องตีแป้งไฟฟ้าหรือตะกร้อตีไข่ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
 2. นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับน้ำที่ละลาย Carbopol (ข้อ 1)
 3. นำน้ำมันยูคาลิปตัสกับกรีเซอรีนมาผสมกัน โดยใส่ภาชนะแยกต่างหาก และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอออล์ (ข้อ 2.) ที่เตรียมไว้
 4. นำน้ำสะอาด 200 มิลลิลิตร ผสมเข้ากับ TEA และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอฮอล์ (ข้อ 2. + ข้อ 3.) ที่เตรียมไว้
 5. หากเจลแอลกอฮอล์ยังขุ่น ให้เติมน้ำลงไปทีละนิดและคนไปเรื่อยๆ จนกว่าแจลจะใสหลังจากนั้นเจลจะจับตัวกันจนเหนียวเอง
 6. เติมสีตามต้องการ และบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

(อ้างอิง : สูตรฆ่าเชื้อโคโรน่า ความเข้มขน 73% ร้านสัมมาชีพ สาขาบุรีรัมย์)

                    

         

อื่นๆ

เมนู