ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านขมิ้นหมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์ covid การดำเนินงานจึงอยู่ในความดูแลของท่านผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการต้องรักษาตามมาตรการความรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

               

สำหรับกลุ่ม U2T ประจำตำบลนาโพธิ์ ได้จัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้กับชุมชนบ้านขมิ้นโดยมีท่านปฐมพงษ์ โนนไธสง เกษตรอำเภอนาโพธิ์เป็นวิทยากรให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าในครั้งนี้

 

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก

1.วัสดุเพาะเห็ดฟางหลักๆ ได้แก่ ฟางแช่น้ำ ถ้าเป็นตระกร้าใหม่ก็สามารถนำมาเพาะเห็ดได้เลยหรือถ้าเป็นตร้าที่เคยเพาะเห็ดมาแล้วควรทำความสะอาดและตากให้แห้ง

2.อาหารเสริม เช่น  มูลวัว/ควายแห้ง รำ  เป็นต้น

3.อุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ตะกร้า พลาสติก บัวรดน้ำ เชื้อเห็ดฟาง

วิธีการ เพาะ เห็ดฟาง

 1. ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน
 2. หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า
 3. ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ
 4. อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า
 5. โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1
 6. ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1
 7. ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง 

     

   

การดูแลรักษาสำหรับการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 • สถานที่ควรเป็นพื้นดิน ใต้ร่มไม้หรือร่มสนิท
 • ซ้อนตะกร้า เป็นรูปสามเหลี่ยม แนวยาว 1 แถว หรือ 2 แถว
 • รดน้ำที่พื้นดินให้เปียกแฉะ จะได้ความชื้นจากการระเหยของน้ำที่ดิน
 • คลุมด้วยพลาสติก ทับด้วยฟางแห้ง หรือแสลน ปล่อยทิ้งไว้ 3 คืน
 • ครบ 3 คืน เปิดระบายอากาศตรงกลาง แล้วคลุมไว้เหมือนเดิม อีก 3-4 วันเก็บผลผลิตได้
 • ผลผลิต 1 ตะกร้า 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับอาหารเสริม ยิ่งใส่มาก ผลผลิตยิ่งสูงตาม
 • อาหารเสริมจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันหลายๆอย่างก็ได้

 

 

อื่นๆ

เมนู