ข้าพเจ้านาย ดุสิต บุผาโต ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ก็ยังเป็นเดือนที่ทุกคนต่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่องซึ่งในอำเภอนาโพธิ์ยังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทุกคนที่ลงพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ สำหรับการทำงานเดือนนี้มุ่งเน้นหาข้อมูลธุรกิจร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร แหล่งน้ำ ที่พัก โรงแรม พืชในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนรวมถึงผู้ที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่เพราะหนีจากโควิดระบาดในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงผู้ตกงานเพราะโรงงานปิดกิจการเพราะภัยโควิดจึงได้เดินทางกลับบ้าน ซึ่งการเป็นการกลับมาอยู่บ้านเป็นไปตามอัตภาพ บางคนมาอาศัยพ่อแม่อยู่ ช่วยทำไร่ทำนาทำสวนไปวัน ๆ บางคนมาเปิดร้านขายส้มตำปลาเผา บางคนมาเลี้ยงไก่ เพื่อรอให้การระบาดของโรคโควิดลดลง จึงจะเริ่มหางานใหม่  ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะเอาไปลงทึกข้อมูล CBD โดยเป้าหมายการบันทึกอยู่ที่ตำบลละไม่ต่ำกว่า 300 รายการ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ Area Business Citizen Centric Model (ABC Model) ต่อไป

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง ร้านส้มตำแม่สมหมาย ที่เดินทางกลับมาจากพัทยา เพราะหนีภัยการระบาดของโรคโควิดที่ระบาดมากในจังหวัดชลบุรี ทำให้เกิดความกลัว หากติดเชื้อขึ้นมาแล้วเสียชีวิตเหมือนในข่าว ก็จะเกิดความกังวลมากต่อความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว จึงได้ตัดสินใจกลับบ้าน แล้วมาเปิดร้านขายส้มตำปลาเผา  แต่การค้าขายในเขตบ้านนอกก็เป็นไปด้วยความยากลำบากลูกค้ามีน้อย ได้กำไรวันละ 100-200 บาท ก็ถือว่ารายได้ไม่มากแต่อาศัยว่าไม่ต้องวิตกกังวลมากกับการระบาดของโรคโควิด การใช้ชีวิตถือว่ายังลำบากอยู่ ต้องมาเจอสภาพข้าวของแพง น้ำมันแพง แต่คนในครอบครัวทำนา กลับขายข้าวเปลือกได้ราคาถูก ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสู้ชีวิต ของคนหนีภัยโควิดมาอยู่บ้าน แม่สมหมายก็ฝากบอก ว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐลงมาช่วยเหลือ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีกว่านี้ มีรายได้มากกว่านี้

สำหรับความรู้สึกของคนลงพื้นที่ไปพบเจอคนที่ประสบปัญหาชีวิตเพราะภัยโควิด ก็ได้แต่ให้กำลังใจกันให้สู้ชีวิตต่อไป

อื่นๆ

เมนู