ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต.นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ หลักสตูร: AG 02 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

พวกเรากลุ่ม ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมวางแผนการทำงานในเดือน พฤศจิกายน ผ่านระบบออนไลน์  และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนของกลุ่มตำบล นาโพธิ์

ผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอนาโพธิ์ และเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนชาวอำเภอ นาโพธิ์

   

เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่มีมาแต่โบราณสืบทอดต่อกันมา และในปัจจุบันก็ได้คิดค้นลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมาให้ทันสมัยและสวยงามยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหม เราได้มีการหยอดทองลงไปบนผืนผ้าทำให้ราคาของผ้าไหมมีราคามากกว่าผ้าไหมปกติอีกด้วย

         

   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู