ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สำหรับช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเพื่ออบรมการทำแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ร่วมเข้ากิจกรรม 33 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่ม อสม. ประจำหมู่บ้าน ช่วยทำจุดคัดกรอก ตามมาตรการการดูแลควบคุมโรคโควิด19 

                               

ส่วนประกอบ

 1. เอธิลแอลกอฮอล์ 99% 3 ลิตร
 2. Carbopol 15 กรัม
 3. TEA 8 กรัม
 4. น้ำมันยูคาลิปตัส 1 ออนด์
 5. กรีเซอลีน 15 ซีซี
 6. น้ำสะอาด 1 ลิตร

 

ขั้นตอนวิธีการทำ

 1. นำน้ำสะอาด 800 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วค่อยๆ โรย Carbopol กระจายให้ทั่วและคนประมาณ 5 นาที และพักไว้ครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นให้กลับมาคนซ้ำจนครบ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่า Carbopol จะละลายกับน้ำ เพิ่มเติม หากมีเครื่องตีแป้งไฟฟ้าหรือตะกร้อตีไข่ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
 2. นำแอลกอฮอล์ 3 ลิตร ผสมกับน้ำที่ละลาย Carbopol (ข้อ 1)
 3. นำน้ำมันยูคาลิปตัสกับกรีเซอรีนมาผสมกัน โดยใส่ภาชนะแยกต่างหาก และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอออล์ (ข้อ 2.) ที่เตรียมไว้
 4. นำน้ำสะอาด 200 มิลลิลิตร ผสมเข้ากับ TEA และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำไปผสมกับแอลกอฮอล์ (ข้อ 2. + ข้อ 3.) ที่เตรียมไว้
 5. หากเจลแอลกอฮอล์ยังขุ่น ให้เติมน้ำลงไปทีละนิดและคนไปเรื่อยๆ จนกว่าแจลจะใสหลังจากนั้นเจลจะจับตัวกันจนเหนียวเอง
 6. เติมสีตามต้องการ และบรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

     

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู