ข้าพเจ้านางสาวปิยะธิดา เดชนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมและเรียนรู้วิธีการทำลูกประคบเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โอฬารนวดไทย โดยมี อาจารย์โอฬาร ชูเกียรติสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ส่วนประกอบลูกประคบสมุนไพร                                                                        อุปกรณ์

1.ไพลตากแห้ง                                                                                            1.ผ้าดิบสำหรับห่อ

2.ผิวมะกรูดตากแห้ง                                                                                   2.เชือกรัด

3.ขมิ้นตากแห้ง                                                                                            3.เขียง

4.ตะไคร้ตากแห้ง                                                                                        4.สาก

5.ว่านนาคา                                                                                                  5.ถ้วยตวง

6.ใบมะขาม                                                                                                  6.กรรไกร

7.ดอกเกลือ                                                                                                   7.ถุงใส

8.การบูร

 

 

                     

วิธีทำลูกประคบสมุนไพร

  1. เริ่มต้นจับชายผ้า 2 ด้านขึ้นมาทบกัน โดยจับให้ครบทั้ง 4 มุม โดยเลือกมุมใหญ่เป็นมุมหลัก เพื่อที่จะทำการรมัดและทำด้ามจับลูกประคบ
  2. แต่งชายผ้าให้เรียบร้อยเป็นชายเดียวกัน จากนั้นนั้นจัดแต่งลูกประคบให้เป็นทรงกลมใช้เชือกรัดให้แน่น

                       

 

อื่นๆ

เมนู