เดือนตุลาคม ทางตำบลนาโพธิ์ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น พืชผัก แหล่งท่องเที่ยว อาหาร สัตว์เลี้ยงของชุมชน มาบันทึกลงข้อมูลCBD ของโครงการจากการเก็บข้อมูลทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าในตำบลนาโพธิ์มีพืชผักสวนครัวที่ทางครัวเรือนปลูกขาย ปลูกไว้กิน และส่งขายให้ตลาด สร้างรายได้ ได้มากให้คนใน ชุมชน  ผักสวนครัว เช่น พริก คะน้า มะเขือ มะเขือเทศ โหระพา นอกจากจะมีผักสวนครัวที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว  ถ้ากล่าวถึงประโยชน์ของผักคงมีมากมายหลายอย่าง แต่ด้วยอาชีพของเกษตรตามหมู่บ้านเราก็ต้องมีจุดประสงค์การทำสวนครัวเพื่อเลี้ยงชีพเป็นอาหารและเพื่อหารายได้เสริม นอกจากจากการทำทอผ้าไหมที่คนส่วนใหญ่ของชุมชนยังทำอยู่ คงมีการทำสวนที่ทำสืบต่อกันมานาน ผักไว้ทำกิน ไว้ขาย และยังเป็นอาชีพติดตัว

 

บางครัวเรือนมีแปลงดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง ที่เป็นดอกไม้ส่งขายได้ หรือมีแม่ค้ามาสั่งไปทำพวงมาลัย เจ้าของแปลงดอกไม้ก็จะตัดขายตามสั่งของลูกค้า

 

ถือได้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการขายดอกไม้ ดอกดาวเรืองด้วยเช่นกัน วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากแชร์ความรู้วิธีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนนาโพธิ์ต่อไปในภายภาคหน้า

 

การปลูกดอกดาวเรือง

การเตรียมดิน

การเตรียมดินไถพรวนดิน ในสภาพดินเป็นกรด หว่านปูนขาว หรือโดโลไมท์ อัตรา 300–500 กิโลกรัม ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 300–500 กิโลกรัม ต่อไร่ ยกแปลงสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 1-1.2 เมตร หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25-30 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือ 0-46-0 อัตรา 35-50 กิโลกรัม ต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเกลี่ยปรับหน้าแปลงให้เรียบ รดน้ำ ควรเตรียมแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนปลูก

การเตรียมต้นพันธุ์

เลือกพันธุ์ตามวัตถุประสงค์การผลิต (ตัดดอก หรือเด็ดดอก) ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น พันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูร้อน หรือพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาว เพาะเมล็ดดาวเรืองในตะกร้าเพาะ หรือถาดเพาะเมล็ด วัสดุเพาะชำ เช่น พีทมอส ขุยมะพร้าวผสมทราย อัตราส่วน 3 : 1 หรือขุยมะพร้าว : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 เมื่ออายุได้ 12-20 วัน แล้วนำต้นกล้าไปลงในแปลงปลูก

วิธีการปลูก

ระยะปลูก 30-40 เซนติเมตร คูณ 30-40 เซนติเมตร แปลงปลูกกว้าง 1-1.2 เมตร ปลูกได้ประมาณ 8,700 ต้น ต่อไร่ ก่อนย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ควรให้น้ำแปลงล่วงหน้า 1 วัน นำต้นกล้าที่เพาะไว้แล้ว อายุ 12-20 วัน หรือมีใบจริง 4-6 ใบ ย้ายปลูกลงแปลง ควรย้ายต้นกล้าในช่วงเย็น ให้วัสดุเพาะชำติดต้นกล้ามาด้วย รดน้ำทันทีหลังปลูก เพื่อเป็นการรักษาความชื้นในดิน ใช้ฟางคลุมแปลงจะช่วยลดการระเหยของน้ำได้ หลังปลูก 7-10 วัน หรือมีใบจริง จำนวน 3-4 คู่ ให้เด็ดยอดออกเพื่อให้แตกกิ่งข้าง เมื่อดาวเรืองมีอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15

การให้น้ำ

ช่วงย้ายปลูก ประมาณ 7 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ดี รดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้า และในช่วงที่ดอกบาน ไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค ดาวเรืองเป็นพืชที่ชอบการให้น้ำในลักษณะให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง หรือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ และน้ำท่วมขัง

ด้านตลาด

ดอกดาวเรือง เป็นพืชเศรษฐกิจ มีความต้องการของตลาดสูง ราคาไม่ตก ขายได้ตลอดทั้งปี เป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลา 45 วัน ก็ตัดขายได้ และสามารถยืนต้นออกดอกให้ตัดได้นานประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงตัดทิ้ง พักดิน ปรับปรุงดินแล้วปลูกรุ่นใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=OtLIOvbNtnI

อื่นๆ

เมนู