หัตถกรรมการจักสาน ณ  วัดท่าเรียบ ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได้ด้วย การจักสานเป็นการนำวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใช้อื่นๆ เช่น ลูกตะกร้อ เป็นต้น
วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ในงานจักสาน มักเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ปอ กระจูด เป็นต้น ในภายหลังมีการใช้ผักตบชวา และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติและอื่นๆ ทำให้มีความทนทานมากขึ้น แต่มีสีสันและคุณลักษณะภายนอกคล้ายวัสดุธรรมชาติต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทุกอย่าง

กรรมวิธี

การสานนั้น มีลักษณะคล้ายกับการทอผ้านั่นคือ ใช้วัสดุขนาดเล็กและยาว ที่เรียกว่า ตอก หรือ ต้นไผ่ที่นำมาขัดจนกลายเป็นเส้นเล็กๆ มาขัดประสานกัน แต่ตอกในการจักสานนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ่ และมีความแตกต่างไปจากงานทอ สำหรับการสานเสื่อนั้น ยังมีการใช้เครื่องทอเสื่อคล้ายหูกทอผ้า แต่มีขนาดเล็กกว่า

 

 

ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบสื่อการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดทำโครงการ การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน จึงได้วางแผนการดำเนินงานไว้ดั้งนี้

1.ลงพื้นที่อธิบายถึง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

2.อธิบายถึง การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

3. นำข้อมูลที่ได้มาสรุป และ วางแนวทางขอบเขตงานในการจัดทำสื่อ

4. นำข้อมูลที่สรุปมาจัดทำสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

“4 ขั้นตอนสำคัญในการทำแผ่นพับแบบจดหมายอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้แผ่นพับของคุณช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

1. การจัดและแบ่งหน้ากระดาษ

การกำหนดและแบ่งหน้ากระดาษเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเราจะต้องพับกระดาษเป็นทบๆ ดังนั้น เราควรมีการตีเส้นแบ่งหน้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ ใส่ข้อมูล และการพับ โดยปกติแล้วแผ่นพับแบบจดหมายจะพิมพ์โดยใช้กระดาษขนาด A4 ในแนวนอนและต้องพับ 2 ทบ ดังนั้นเราควรตีเส้นแบ่งเป็น 3 แถวทั้งสองด้าน ในส่วนของด้านหน้า แต่ละแถวควรมีความกว้าง 9.7 ซม. 10 ซม. และ 10 ซม. เรียงตามลำดับ และในส่วนของด้านหลัง ความกว้าง คือ 10 ซม. 10 ซม. และ 9.7 ซม. เรียงตามลำดับ สำหรับใครที่ใช้โปรแกรมช่วยออกแบบ Photoshop หรือ Illustrator ก็จะง่ายมากเนื่องจากมีไม้บรรทัดที่เราสามารถลากเส้นตีแบ่งได้เลย และไม่ต้องเสียเวลาลบออกก่อนที่จะสั่งพิมพ์ สำหรับใครที่ยังงงๆ สามารถดูภาพประกอบได้ข้างบนนะคะ

2. การใส่ข้อมูลและออกแบบให้ตรงกับการเรียงลำดับหน้า

ขั้นตอนการออกแบบและใส่ข้อมูลในแผ่นพับต่างๆ มักจะทำให้ใครหลายคนสับสนอยู่เสมอ เนื่องจากสับสนในการเรียงลำดับหน้า ว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนและหลังจากพับแล้วจะเป็นหน้าลำดับที่เท่าไหร่ ถ้าคุณมีการวางแผนและจัดองค์ประกอบไม่ดีพอ อาจจะทำให้แผ่นพับของคุณเรียงลำดับหน้าผิดก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำตามขั้นตอนแรกที่เราได้บอกไว้และดูภาพประกอบข้างบน คุณจะไม่สับสนในการเรียงลำดับหน้า และจะทำให้การใส่ข้อมูลลงไปแผ่นพับง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณจะไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของคุณจะเรียงลำดับหน้าผิด คุณเพียงแค่ใส่ข้อมูลตามลำดับหน้าที่แบ่งไว้เท่านั้น

3. พิมพ์แผ่นพับกับโรงพิมพ์คุณภาพ

หลายคนมักจะมองข้ามจุดนี้ โดยคิดว่าเราสามารถพิมพ์แผ่นพับกับโรงพิมพ์ไหนก็ได้ แต่จริงๆแล้ว คุณคิดผิด! เนื่องจากคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์และวิธีการทำงานของบริษัทได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์แผ่นพับเมนูอาหารของคุณเพื่อแจกให้นักท่องเที่ยว แต่ภาพอาหารของคุณไม่ชัด ลูกค้าก็จะมองว่าเมนูอาหารของคุณไม่น่าสนใจ ในทางกลับกันถ้าคุณใส่ภาพเมนูอาหารที่ีมีความชัดเหมือนจริงและดึงดูด จะยิ่งทำให้ลูกค้าอยากที่จะรับประทานอาหารของเรามากยิ่งขึ้น

4. การพับแผ่นพับให้เนี๊ยบ

ในการพับแผ่นพับนั้นมีความหลากหลายมากตามความต้องการของแต่ละคนเลย อย่างไรก็ตาม เราจะแนะนำแผ่นพับแบบทั่วไปที่ทุกคนใช้กันคือ แผ่นพับแบบจดหมาย ซึ่งถ้าคุณทำตามขั้นตอนการจัดและแบ่งหน้ากระดาษข้างบน คุณจะรู้สึกว่ามันง่ายมาก เพราะคุณเพียงแค่ต้องพับด้านหลัง ซึ่งก็คือพับ หน้าที่ 4 ให้มาทบหน้าที่ 3 และพับหน้าที่ 2 ให้มาทับหน้าที่ทบไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงมือพับ คุณควรใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดแผ่นพับที่ด้านหลัง (หน้าที่มี หน้า 2, 3, 4) ตามความกว้างของแต่ละหน้าที่เคยออกแบบไว้ ซึ่งก็คือ 10 ซม. 10 ซม. และ 9.7 ซม. เรียงตามลำดับ เพื่อให้มั่นใจว่าเราพับตรงตามที่ออกแบบไว้เป๊ะๆ

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู