คณะเทคโนโลยีการเกษตร AG02 (2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปลูกและขยายพันธุ์ ต้นอีพิ

ดิฉันนางสาววรรณธิดา จันทรา ประชาชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำให้รู้จักต้นอีพิ อิพิคือชื่อสามัญทั่วไปที่วงการต้นไม้เขาเรียกกัน มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า EpipremnumPinnatum ลักษณะต้นอีพิเป็นพืชเดียวกันกับพลูด่างคล้ายกันบางคนเข้าใจผิด ความแตกต่างของอีพิ พลูด่าง

1.อีพิจะมีใบลักษณะเรียวแหลม พลูด่างจะกลมป้อมๆ

2.ลักษณะของใบเมื่อโตเต็มวัย อีพิจะสามรถฉีกใบได้เหมือนต้นมอนสเตอร่า เพราะอีพิจัดเป็นต้นเดียวกับมอนสเตอร่า หรือใครๆก็จะเรียกว่ามอนเตอร่าเมืองไทย

พลูด่างธรรมดาก็ฉีกได้แต่จะไม่เหมือนต้นอีพิและเมื่อโตเต็มที่ใบของอีพิจะบางและลู่ลมได้แต่ใบของพลูด่างจะหนาและแข็งกระด้าง

3.ในส่วนของข้อหรือลำต้นจะเห็นได้คือต้นจะมีขนาดใหญ่และโตเต็มวัย

ต้นของอีพิจะมีข้อขนาดเล็กกว่าของต้นพลูด่างต้องดูให้ออกเพราะลักษณะคล้ายกัน

การเจริญเติบโตเป็นพืชที่เจริญเติบโตง่ายในสภาพภูมิอากาศที่ปลอดโปร่ง ชอบความชื่นและไม่แฉะจนเกินไป การรดน้ำรดได้วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หรือดูจากวัสดุการปลูก

การขยายพันธุ์

1.เตรียมวัสดุปลูก กากมะพร้าวสับละเอียดและเฟอร์ไรส์ กากมะพร้าวแนะนำแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชม. ดินใบก้ามปู และปุ๋ยออสโมโคส 13-13-13 แนะนำใส่ปุ๋ยเมือรากเดินดี

2.เตรียมกระถาง นำวัสดุที่เตรียมไว้จากข้อ 1 ลงใส่กระถาง แล้วนำอีพิลงกระถาง

3.นำไปไว้ในที่ร่มหรือที่แสงแดดรำไร อากาศถ่ายเท ชอบอุณหภูมิพอเหมาะ ชอบน้ำพอดีแค่นี้อีพิก็จะโตและแตกในได้เร็ว

อีพิเป็นลักษณะไม้เลื้อย เมื่อเขาโตเราต้องทำเสาให้อีพิเป็นพืชราคาตั้งแต่หลัก100-10000 ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตและฟอร์มของต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากอีพิได้ไม่ยาก เพราะถือว่าช่วงนี้ไม้ด่างมาแรง จึงขอแนะนำการสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้ดีในชุมชนและครัวเรือน

 

 

                                                     นางสาววรรณธิดา จันทรา

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtLIOvbNtnI

 

อื่นๆ

เมนู