ข้าพเจ้านาย ดุสิต บุผาโต ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือน ธันวาคม 2564 ก็ยังเป็นเดือนที่ทุกคนต่างเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่องซึ่งในอำเภอนาโพธิ์ยังมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทุกคนที่ลงพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ สำหรับการทำงานเดือนนี้ขอนำเสนอการนำพาชาวบ้านทำการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่มาเป็นน้ำมันเหลืองสมุนไพร โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มตำบลนาโพธิ์พร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบล ได้ทำการลงพื้นที่ บ้านหนองหว้า ม.11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านถึงสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร มีการนำมาใช้อย่างไร โดยเชิญวิทยากรพิเศษผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านมาให้ความรู้กับชาวบ้าน

จากนั้นคณะผู้ทำงานได้ทำการแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองสมุนไพร

โดยใช้ส่วนผสมดังนี้

1.ไพลสด  2.น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืช  3.การบูร 4.พิมเสน  5.เมนทอล  6.กานพลู  7.น้ำมันยูคาลิปตัส

และมีวิธีทำดังนี้

1.นำไพลสดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ทำการทอดให้กรอบและนำกานพลูมาทอดให้หอม เพื่อน้ำนำมันที่ได้มาเป็นส่วนผสม

2.เตรียมส่วนประกอบต่างทำการชั่งปริมาณให้เรียบร้อย เมื่อน้ำมันที่ได้จากการทอดเย็นตัวลง นำ การบูร พิมเสน เมทอล

น้ำมันยูคาลิปตัส เทลงในน้ำมันที่ได้คนให้เข้ากัน

3.เมื่อส่วนผสมทุกอย่าละลาย พักไว้สักครู่และสามารถบรรจุลงขวดผลิตภัณฑ์ได้ทันที

แน่นอนว่าการถ่ายทอดความรู้และนำพาชาวบ้านทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้ชาวบ้านได้ต่อยอดเป็นสินค้าในชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อไป

อื่นๆ

เมนู