ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  หลักสตูร: AG  02 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและเพื่อนในกลุ่ม ต. นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต.นาโพธิ์ ได้จัดฝึกอบรมชาวบ้านในพื้นเรื่องการทำลูกประคบ ยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพล เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน   ซึ้งมีอาจารย์และวิทยากรมาให้ความรู้และจัดอบรมให้กับคนในชุมชน ต.นาโพธิ์ ของพวกเรา

 

ส่วนผสมยาดมสมุนไพร กานพลู พริกไทยดำ เปลือกสมุลแว้ง โกฐหัวบัว ดอกจัยทน์ ว่านประหอม พิมเสน  การบูร เมนทอล  น้ำมันยููคาลิปตัส

   

ส่วนผสมน้ำมันไพล  ไพลสด พิมเสน การบูร กานพูล น้ำมันยูคาลิปตัส เมทอล น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืช

     

ส่วนผสมลูกประคบสมุนไพร  ไพลตากแห้ง ขมิ้นตากแห้ง ตะไคร้ตากแห้ง ผิวมะกรูดตากแแห้ง ว่านนาคา ใบมะขามากแห้ง ดอกเกลือ การบูร

   

อื่นๆ

เมนู