ข้าพเจ้า นายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สรุปการทำงานตลอดระยะเวลาโครงการของข้าพเจ้า

  • กิจกรรมลงสำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

  • กิจกรรมวิเคราะห์ชุมชน

  • โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน และโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

  • โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0

  • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค โควิด-19

  • กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานการณ์โควิดบ้านหนองหว้า หมู่ 10 และหมู่ 11

  • กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใหม่ด้านเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและเห็ดฟางกองเตี้ย บ้านขมิ้น หมู่ 4 และบ้านหนองหว้า หมู่ 11

  • กิจกรรมวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวในตำบลนาโพธิ์

  • กิจกรรมการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในการเกษตร

  • กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการผลิตลูกประคบสมุนไพร น้ำมันไพล ยาดมสมุนไพร และการใช้สมุนไพรไทยตามตำราสมุนไพรแพทย์แผนไทย

อื่นๆ

เมนู