รายงานผลการปฏิบัติงานของนายคณิศร แสไธสง AG 02 (02)ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม 2564

AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร การทำลูกประคบสมุนไพร ยาหอมสมุนไพรและนํ้ามันนวดสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : https://www.youtube.com/watch?v=evIZZWlLKzI

AG02(2) วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร ยาหอมสมุนไพรและนํ้ามันนวดสมุนไพรพื้นบ้าน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู