ข้าพเจ้านางสาวนิภาวรรณ ตรีเหรา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพระเจ้า ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ปฏิบัติกิจกรรมฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรและวิธีการทำยาดมสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยาดมสมุนไพรจัดเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียน เมารถ หน้ามืด ตาลาย เป็นหวัด คัดจมูก อ่อนเพลีย การทำยาดมสมุนไพรช่วยเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริม เป็นภูมิปัญญาสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่สมุนไพรไทย นอกจากคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร แล้ว สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาดมสมุนไพรในยุคที่มีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง จำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมความแตกต่าง เพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรเนื่องจากยาดมสมุนไพรสามารถทำได้ง่ายทำให้มีการแข่งขันกันสูง รูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์คล้ายกัน เช่น เป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก ไม่จุดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมยาดมสมุนไพรจึงมีแนวคิดมาจากการต่อยอดเป็นยาดมสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างโอกาสในการขายและได้กำไรมากขึ้น

ส่วนประกอบการทำยาดมสมุนไพร

สมุนไพร

 • ดอกจันทร์ 100 กรัม
 • กานพลู 100 กรัม
 • พริกไทยดำเม็ด 100 กรัม

สารเคมี

 • พิมเสน 15 กรัม
 • การบูร 15 กรัม
 • เมนทอล 20 กรัม
 • น้ำมันยูคาลิปตัส 15 กรัม

วิธีทำยาดมสมุนไพร

 1. นำสมุนไพรทั้งหมด มาตำเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอหยาบ ๆ
 2. ละลายพิมเสน การบูร เมนทอล ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อยผสมน้ำมันยูคาลิปตัสลงไปผสมด้วยกัน
 3. นำส่วนผสมทั้งหมดลงในสมุนไพรแล้วคนให้เข้ากัน
 4. นำมาห่อด้วยผ้าตาข่าย ตักสมุนไพรใส่แล้วจับ 4 มุมใส่ลงในขวดแก้วแล้วปิดฝา

ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่การตลาดที่ยั่งยืน ณ บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้อบรมมา นำเสนอแนวคิดการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร โดยนำเสนอผ่าน มุมมองด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู