ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มตำบลนาโพธิ์พร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบล ได้ทำการลงพื้นที่ บ้านหนองหว้า ม.11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งได้กิจกรรมการทำน้ำมันเหลืองนวดสมุนไพรและการทำยาดมสมุนไพรที่ได้สูตรจากการเข้าอบรมที่ รพ.สต บ้านผักหวาน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้นำความรู่ที่ได้มาเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป

 

 

   

 

 

ส่วนผสม

1.ไพลสด

2.น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืช

3.การบูร

4.พิมเสน

5.เมนทอล

6.กานพลู

7.น้ำมันยูคาลิปตัส

 

   

 

ขั้นตอนการทำ

1.นำไพลสดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ทำการทอดให้กรอบและนำกานพลูมาทอดให้หอม เพื่อน้ำนำมันที่ได้มาเป็นส่วนผสม

2.เตรียมส่วนประกอบต่างทำการชั่งปริมาณให้เรียบร้อย เมื่อน้ำมันที่ได้จากการทอดเย็นตัวลง นำ การบูร พิมเสน เมทอล

น้ำมันยูคาลิปตัส เทลงในน้ำมันที่ได้คนให้เข้ากัน

3.เมื่อส่วนผสมทุกอย่าละลาย พักไว้สักครู่และสามารถบรรจุลงขวดผลิตภัณฑ์ได้ทันที

 

ื       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู