เรื่อง “การปลูกผักออร์แกนิคในชุมชน”

   การปลูกผักออร์แกนิคในชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลัก และเพื่อการบริโภคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนในชุมชน อีกยังสามารถปลูกได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เก็บได้สด ๆ ส่งตรงจากบ้านของคุณเอง

   การปลูกผักออร์แกนิก เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ โดยจะใช้สารอาหารจากธรรมชาติ เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้โดยวิธีธรรมชาติ พูดง่าย ๆ คือ ‘ผักออร์แกนิก’ เป็นผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากมีประโยชน์เหมาะแก่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แล้วยังอาจจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย องค์ประกอบในการปลูกผัก ‘ออร์แกนิก’ นั้นไม่ได้ยุ่งยากแค่เราจำเป็นต้องรู้วิธีการที่จะทำให้ผักของเรานั้นเป็น ‘ผักออร์แกนิค’ โดยสมบูรณ์

องค์ประกอบพื้นฐานของการเพาะปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ มีดังนี้ 

  • ‘ผักออร์แกนิก’ จะไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ เลยในการปลูกและการเพาะเลี้ยง จะโตด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วน ๆ ปลูกในดินบ้าน ๆ ที่ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ไม่มีการตกแต่งพันธุกรรม
  • ดินที่ใช้ปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ ต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต้องเป็นแปลงที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาแล้ว 5 ปี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร สามารถอุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี 
  • น้ำที่ใช้ปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ จะต้องไม่มาจากแหล่งน้ำลำคลองทั่วไป บางแห่งจะใช้น้ำที่ขุดลึกภายในไร่ที่มีความลึกถึง 150 เมตร หรือน้ำที่อยู่ใต้ดิน
  • ปุ๋ยหมักบางแห่งอาจได้มาจากการนำขี้วัวหรือขี้ไก่มาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก
  • ในการเพาะปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ บางแห่งจะไม่กำจัดวัชพืชออกไปทั้งหมด เพราะวัชพืชยังมีประโยชน์สำหรับการเกษตรคือมีกากใยบนดินมาก จะทำให้เกิดการระบายน้ำได้ดี ในตอนฝนตกหนัก จึงช่วยรักษาพื้นดินไว้ได้ และวัชพืชยังช่วยในเรื่องการขยายของรากพืชได้อีกด้วย
  • ‘ผักออร์แกนิก’ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต เพราะนอกจากจะมุ่งเน้นให้คนกินมีสุขภาพที่ดีแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างคือการลดมลพิษให้กับธรรมชาติ เพราะการใช้สารเคมีต่างๆ จะทำให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ในอากาศและในน้ำ

    ผักออร์แกนิก กับ ผักไฮโดรโปนิกส์ ต่างกันอย่างไร ผักไฮโดรฯ คือ การปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักและใช้สารอาหารสำหรับพืชที่สร้างขึ้นมาด้วยสารสกัดทางเคมี ซึ่งสารอาหารนี้สกัดจากสารเคมี คือ ปุ๋ยเคมีนั่นเอง ผักไฮโดรฯ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะปลูก และดูแลอย่างดี ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เพราะกระบวนการปลูกใช้สารสกัดทางเคมี ทำให้เจริญเติบโตดี และมีการปลูกในโรงเรือนแบบปิด จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ส่วนผักออร์แกนิก คือ ผลผลิตจะได้มาจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดินที่ใช้เพาะปลูกต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี ผักก็จะปลูกบนดินบ้านๆที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูกเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบ Back to Nature ธรรมชาติล้วนๆ 100% ส่วนประกอบทุกอย่างนั้นจึงบริสุทธิ์ผุดผ่อง

    ด้วยเหตุผลนี้การปลูก ‘ผักออร์แกนิค’ จึงเป็นสิ่งที่อยากให้ชุมนุนเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ ที่คนภายในชุมชนจะได้รับจาการบริโภค แล้วอาจยังเป็นรายได้เสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู