ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิดยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลและจำนวนบุคคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มีนโยบายรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษาที่จังหวัดบ้านเกิด และทางด้านเศรษฐกิจหลายบริษัทก็ปิดกิจการลงทำให้ประชาชนที่ไปทำงานต้องกลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดทำให้ไม่มีรายได้  เราได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชน จึงได้นำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       

   

และในการวางการแผนปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคมทาง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ร่วมวางแผนการทำงานและประชุมผ่านระบบออนไลน์

                 

อื่นๆ

เมนู