นางสาวมุกดามาศ มุติโคตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ถ้าพูดถึงอำเภอนาโพธิ์ จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของผ้าไหม มีทั้งความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมสวย ซึ่งมีหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอผ้าไหมอยู่ในปัจจุบัน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน วัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือ บ้านหัวสะพาน และบ้านนาโพธิ์ ดังคำขวัญจังหวัด เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา

เรียนรู้วิถีชุมชน และวัตนธรรม ณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

DSCF3286

อาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จะเป็นการทอผ้าไหม หลังจากการตัดเย็บชุดด้วยผ้าไหมนั้น จะมีเศษผ้าไหมเหลือเป็นจำนวนมาก หากเก็บสะสมไว้จะมีมูลค่าเทียบเท่าผ้าไหมเต็มผืน ด้วยทักษะการคิดค้นและพัฒนาทำให้คนในชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ นำเอาเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดชุดหรือตัดแต่งจากผืนผ้ามาเพิ่มมูลค่า โดยนำมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา ปลอกหมอนและพวงกุญแจเพื่อเพิ่มรายได้ขายทั้งในและนอกชุมชน

ผ้าไหม

เศษผ้าไหม

ตุ๊กตาจากผ้าไหม

 

ปลอกหมอนที่ทำจากผ้าไหม

พวงกุญแจจากผ้าไหม

 

 

วิดีโิเผยแพร่ประจำตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

(44) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันสายพันธุ์ไวรัส โควิด-19 และมอบอาหารบ้านขมิ้นหมู่ 4 ต.นาโพธิ์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู